Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Moderné technológie

Tento záujmový útvar je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť pochopiť princíp 3D tlače, naučiť sa 3D modelovať a ovládať 3D tlačiareň. Podmienkou sú základné znalosti práce s PC, kreativita a dobré priestorové vnímanie. Výsledkom je reálny model, ktorý vznikne z digitálnej predlohy.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023