Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Spev

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída. Počas krúžku sa nacvičujú rôzne spevácke techniky a členovia sú pripravovaní na vystúpenie v rámci podujatí, na ktorých sa zúčastňuje CVČ Pyramída.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023