Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Fitnes

Záujmový útvar je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída vo fitnes klube. Okrem cvičenia na strojoch vedúci záujmového útvaru poradí ohľadne tréningov, správnych cvikov, stravovania a správnej životosprávy.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2020/2021