Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Hip-hop

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v telocvični. Aktuálne je hip-hop najobľúbenejší tanečný žáner. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Počas šk.roka členovia nacvičujú rôzne choreografie na jednotlivé podujatia. Najšikovnejšie tanečné skupiny sa zúčastňujú rôznych tanečných súťaží a súťažných prehliadok.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023