Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Zumba

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v telocvični a jednotlivé skupiny budú rozdelené podľa veku. Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. V ZUMBE sa spájajú 4 základné znaky: ZÁBAVA, JEDNODUCHOSŤ, EFEKTIVITA, ORIGINALITA.

Záujmový útvar bude viesť certifikovaná Zumba inštruktorka.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023