Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Výtvarný - Tvorivé dielne

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída vo výtvarnej učebni. Počas šk.roka sú deti zapájané do rôznych výtvarných súťaží, ale taktiež sa zúčastňujú záverečnej vernisáže, na ktorej sú vystavené nádherné diela "našich" členov pracujúcich počas celého šk.roka. Deti sa stretnú okrem maľovania a kreslenia s rôznymi výtvarnými technikami aj s modelovaním s použitím rôznych hmôt, využívanie nezvyčajných pomôcok na tvorbu atď.

Tento záujmový útvar má obmedzený počet prijímaných detí, preto v prípade záujmu o tento krúžok sa prihláste čo najskôr.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023