Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Aikido

Záujmový útvar je určený pre žiakov I., II. stupňa ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v cvičebni AIKIDO.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie