Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Francúzsky jazyk

V záujmovom útvare "Francúzsky jazyk" sa naučíte základné, ale aj cestovateľské frázy, či základy gramatiky s učiteľom, ktorému je francúzština rodným jazyk. Využívajú sa konverzačné témy a hry na rozvoj slovnej zásoby.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023