Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Gymnastika

Záujmový útvar je určený pre deti predškolského veku a 1. stupeň ZŠ. Na hodine sa deti budú učiť správne držanie tela, základné postoje, cviky, strečing celého tela.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023