Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Nemecký jazyk

V záujmovom útvare "Nemecký jazyk" sa naučíte základné, ale aj cestovateľské frázy, či základy gramatiky s vyštudovaným učiteľom nemeckého jazyka. Využívajú sa konverzačné témy a hry na rozvoj slovnej zásoby.

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023