Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Tvorba webových stránok a programovanie

Termíny pre školský rok 2022/23:

Utorok: 16.00 - 18.00 Začiatočníci
Streda: 14:00 - 16:00 Pokročilí (2. stupeň)
Streda: 16:00 - 18:00 Pokročilí (1. stupeň)

Záujmový útvar je určený pre začiatočníkov i oboznámených. Začiatkom sa stáva porozumenie spojenia designu a kódu stránky v značkovacom jazyku internetových prehliadačov HTML 5 a CSS 3, v ktorých sa úspešne vytvoria prvé stránky so základnými objektami bežne umiestňovaných na weboch. Výsledkom úsilia sa stanú odkazmi prepojené dielčie podstránky.

Nakoľko sú tieto objekty s informačnými dátami statické, dožadujeme sa ďalšieho teraz už programátorského riešenia. Programovanie spočíva vo vytváraní algoritmu na dosiahnutie požadovaného výsledku – v zobrazení alebo v spracovaní dát. Tento priebeh je v absolvovaní základov a programovacích techník v najpoužívanejšom skriptovacom jazyku webových serverov PHP, v ktorom už môžeme vyvinúť dynamickú galériu, obsluhu formuláru, generovanie článkov i veľmi zjednodušený administračný systém.

Nadstavba resp. pokračovanie krúžku je pre zdatnejších, ktorých čaká objektovo orientované programovanie (OOP), v ktorom si vytvoríme jednoduchý nákupný systém alebo webovú aplikáciu plniacu spoločne zvolenú úlohu.

Používame technológie:

Skriptujeme vo Visual Studio Code:

Komunikujeme a pracujeme online cez aplikáciu Discord:

Naše práce sú prevádzkované na vývojárskom internetovom serveri.