Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Hra na gitaru

Záujmový útvar je určený pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých do 30 rokov. "Krúžok" prebieha v priestoroch CVČ Pyramída v hudobnom klube.

Členovia sú rozdelení na základe pokročilosti (začiatočník/pokročilý).

PRIHLÁŠKA - Žiadosť o prijatie šk. rok 2022/2023