Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
Deti z Klubu voľného času si posledný novembrový deň spríjemnili Vianočným fotením.
Workshop, ktorý bol určený žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ
CVČ Pyramída poskytuje bezplatné poradenské služby pre deti, mládež a rodičov.

Informácie

13.9.2018
Administratívne hodiny