Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.

OZNAMY

25.4.2022
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.
V tejto sekcii budeme zverejňovať a aktualizovať tlačivá potrebné k účasti na činnosti v našich záujmových útvaroch, vydávané Ministerstvom školstva SR.

Rozvrh hodín

15.10.2021
Rozvrh hodín pre školský rok 2021/2022
Čo je vzdelávací poukaz a aká je jeho funkcia?
Ponuka jednotlivých turnusov MsT 2021

Tesco Projekt

8.3.2021