Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

23.1.2023
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Rozvrh hodín

18.10.2022
Rozvrh hodín pre školský rok 2022/2023
V tejto sekcii nájdete Ponuku záujmových útvarov a Žiadosť o prijatie do záujmových útvarov

Platby za ZÚ

5.9.2022
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.

Klub CENTRÁČIK

20.6.2022
Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.

Gymnastika

20.6.2022