Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
V tejto sekcii budeme postupne pridávať termíny pre prvé stretnutie našich záujmových útvarov

OZNAMY

18.9.2023
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Rozvrh hodín

4.9.2023
Rozvrh hodín pre školský rok 2023/2024

LETNÝ TÁBOR 2023

14.7.2023

Platby za ZÚ

5.9.2022
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.