Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Klub POKÉMONOV

1.6.2020
NOVINKA

Klub CENTRÁČIK

1.6.2020
Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.

BALET

1.6.2020

Klub mládeže

29.5.2020
,, Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) s dátumom dneška.“ - Josef Čapek
Hľadáme Top talent z detskej izby - hľadáme práve teba ;-)

SÚŤAŽ

7.4.2020
Máme pre Vás literárnu súťaž :D
Divadelné predstavenie GASKONSKÍ KADETI