Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Klub CENTRÁČIK

1.6.2020
Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.

BALET

1.6.2020

Klub mládeže

29.5.2020
,, Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) s dátumom dneška.“ - Josef Čapek

Letný tábor 2020

20.5.2020
Ponuka jednotlivých turnusov MsT 2020

OZNAMY

20.5.2020
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.
Hľadáme Top talent z detskej izby - hľadáme práve teba ;-)

SÚŤAŽ

7.4.2020
Máme pre Vás literárnu súťaž :D