Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Hip-hop

1.6.2020

Gymnastika

1.6.2020

Klub POKÉMONOV

1.6.2020
NOVINKA

Klub CENTRÁČIK

1.6.2020
Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.