Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

14.11.2023
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Platby za ZÚ

3.10.2023
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary
V tejto sekcii budeme postupne pridávať termíny pre prvé stretnutie našich záujmových útvarov

Rozvrh hodín

23.9.2023
Rozvrh hodín pre školský rok 2023/2024

LETNÝ TÁBOR 2023

14.7.2023
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.