Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2024

12.7.2024

OZNAMY

26.6.2024
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Rozvrh hodín

12.6.2024
Rozvrh hodín pre školský rok 2023/2024

Platby za ZÚ

3.6.2024
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary

Tesco Projekt

27.2.2024
V tejto sekcii budeme postupne pridávať termíny pre prvé stretnutie našich záujmových útvarov

LETNÝ TÁBOR 2023

14.7.2023