Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2024

28.2.2024

Tesco Projekt

27.2.2024

Platby za ZÚ

27.2.2024
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary

OZNAMY

19.2.2024
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Rozvrh hodín

7.2.2024
Rozvrh hodín pre školský rok 2023/2024
V tejto sekcii budeme postupne pridávať termíny pre prvé stretnutie našich záujmových útvarov

LETNÝ TÁBOR 2023

14.7.2023
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.