Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Letný tábor 2022

28.6.2022
Ponuka letných turnusov v mesiaci júl 2022 počas letných prázdnin.
V tejto sekcii nájdete Ponuku záujmových útvarov a Žiadosť o prijatie do záujmových útvarov

Klub CENTRÁČIK

20.6.2022
Projekt zameraný na inklúziu detí so ŠVVP v našich ZÚ.

Platby za ZÚ

20.6.2022
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary

Gymnastika

20.6.2022

OZNAMY

25.4.2022
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.
V tejto sekcii budeme zverejňovať a aktualizovať tlačivá potrebné k účasti na činnosti v našich záujmových útvaroch, vydávané Ministerstvom školstva SR.

Rozvrh hodín

15.10.2021
Rozvrh hodín pre školský rok 2021/2022