Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
Máte jedinečnú možnosť rezervovať si miesto v letnom tábore už teraz.

POPLATOK za ZÚ

15.11.2018
Dôležitý oznam! Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za záujmové útvary, aby tak urobili najneskôr do 23.11.2018. Ďakujeme

Klub mládeže

14.11.2018
,, Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) s dátumom dneška.“ - Josef Čapek

Dokumenty

4.10.2018
V nasledujúcej sekcii budeme pridávať dokumenty súvisiace s činnosťou CVČ.
CVČ Pyramída poskytuje bezplatné poradenské služby pre deti, mládež a rodičov.

OZNAMY

13.9.2018
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.
V tomto šk.roku sme sa snažili našu ponuku záujmových útvarov každému "ušiť na mieru", preto sme našu ponuku rozdelili na Ponuku záujmových útvarov a na Ponuku pre mladých.
Prihláška do útvaru v dokumente na vytlačenie.

Rozvrh hodín

13.9.2018
Rozvrh hodín pre školský rok 2018/2019