Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
Chceme sa Vám priblížiť čo najviac a ponúknuť Vám aktivity realizované v pohodlí Vášho domova. Postupne budeme pridávať rôzne aktivity, ktoré môžete praktizovať doma ;-)

Letný tábor 2020

10.6.2020
Ponuka jednotlivých turnusov MsT 2020

OZNAMY

9.6.2020
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Hip-hop

1.6.2020

Gymnastika

1.6.2020