Rozvrh:

Pripravuje sa

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
V nasledujúcom príspevku budeme aktuálne dopĺňať termíny prvých stretnutí na jednotlivé záujmové útvary.
CVČ Pyramída poskytuje bezplatné poradenské služby pre deti, mládež a rodičov.

OZNAMY

13.9.2018
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov. Predĺženie zápisu do záujmových útvarov do 19.09.2018.
V tomto šk.roku sme sa snažili našu ponuku záujmových útvarov každému "ušiť na mieru", preto sme našu ponuku rozdelili na Ponuku záujmových útvarov a na Ponuku pre mladých.
Prihláška do útvaru v dokumente na vytlačenie.

Rozvrh hodín

13.9.2018
Rozvrh hodín pre školský rok 2018/19 je v štádiu prípravy.

Zamestnanci

13.9.2018
Tí, ktorí sa starajú o administráciu, chod, vedenie záujmových útvarov nášho centra voľného času.

Informácie

13.9.2018
Administratívne hodiny