Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u
Chceme sa Vám priblížiť čo najviac a ponúknuť Vám aktivity realizované v pohodlí Vášho domova. Postupne budeme pridávať rôzne aktivity, ktoré môžete praktizovať doma ;-)

SÚŤAŽ

7.4.2020
Máme pre Vás literárnu súťaž :D
Ponuka jednotlivých turnusov MsT 2020

OZNAMY

27.3.2020
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.
Divadelné predstavenie GASKONSKÍ KADETI

Rozvrh hodín

11.11.2019
Rozvrh hodín pre školský rok 2019/2020
Noc strašidiel v Pyramíde sa bude konať v piatok 08.11.2019

Maďarský jazyk

26.9.2019