Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

OZNAMY

10.1.2022
Dôležité informácie a oznamy pre rodičov a členov záujmových útvarov.

Rozvrh hodín

15.10.2021
Rozvrh hodín pre školský rok 2021/2022
Čo je vzdelávací poukaz a aká je jeho funkcia?
Ponuka jednotlivých turnusov MsT 2021

Tesco Projekt

8.3.2021

Platby za ZÚ

28.9.2020
Návod na úhradu poplatkov za záujmové útvary