Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Informácie

Kanceláriu administratívy nájdete na 1. poschodí, číslo dverí 38 - p. Simona Miháleková.

Administratívne hodiny počas zápisu (platné do 14.09.2018) každý pracovný deň:

9,00 - 11,00 14,00 - 19,00

Štandardné administratívne hodiny každý pracovný deň:

9,00 - 11,00 14,00 - 17,00