Rozvrh:

Aj tu sme:

CVČ Pyramídana facebook-u

Fotoalbum - Oceňovanie absolventov ZÚ "Výtvarná - Tvorivé dielne"

Posledný júnový pondelok sa v CVČ Pyramída udeľovali ocenenia pre absolventov záujmového útvaru "Výtvarná - Tvorivé dielne" a zároveň sa otvorila vernisáž nádherných výtvarných prác členov, ktoré tvorili počas celého šk.roka 2018/2019.